1. Heavy Metal Ultra (HMU) on ultrajooks, mis toimub Keila Terviseradadel ja selle vahetus ümbruses 6,706 km pikkusel märgistatud ringidel. Osalejate eesmärgiks on ringi läbimine 1-tunnise kontrollaja piires, ringide koguarv ei ole piiratud. Osalema pääseb kokku 140 osavõtutasu tasunud ja vähemalt 18-aastased osalejat (hiliseim sünnikuupäev 15.08.2002).

2. HMU start antakse 15. augustil 2020 kell 08:00 Keila Terviseradade alguses oleva parkla juures. (Ehitajate tee 13, Keila). Stardihetkel hakkab mängima muusika (soovitavalt raskem rock vms. osalejate endi valikul), mis tähistab stardi algust. Ringile pääseb kogu muusikapala kestuse jooksul, selle lõppemisel stardivärav suletakse.

3. Esimese ringi finišivärav suletakse kell 09:00, iga järgneva ringi finišivärav suletakse igal järgneval täistunnil. Enne värava sulgemist ringi lõpetanud osalejad saavad õiguse startida uuel täistunnil uuele ringile.

4. Kell 09:00 ja nii edasi igal täistunnil hakkab mängima muusikapala, mis tähistab uue ringi algust, uuele ringile pääseb kogu muusikapala kestuse jooksul, selle lõppemisel stardivärav suletakse. Stardivärava sulgemise hetk võib olla ringiti erinev, kuna muusikapalad võivad olla erineva pikkusega.

5. Enne iga täistundi ringi finišisse mittejõudnud ning enne iga täistunni järgse stardivärava sulgemist rajale mitteläinud osalejad loetakse katkestajateks.

6.Kasutusel on 2 rada:

Kell 8:00 – 20:00 algavad ringid joostakse tehniliselt nõudlikul maastikurajal: https://www.plotaroute.com/route/1078286

Kell 21:00 – 7:00 algavad ringid joostakse teisel rajal, mis kulgeb enamuses kergliiklusteel (97% asfalt). Öörajast 70% on valgustatud, kuid valgustamata lõikudel on pealamp siiski vajalik (https://www.plotaroute.com/route/938150)

7. Võistlusklasse on kaks – Mehed ja Naised. Kummaski võistlusklassis saab olla üks võitja, see on viimane kummagi klassi osaleja, kes on määrustepäraselt pääsenud uuele ringile ja selle ringi ka üksi vastavalt reeglitele läbib. Juhul kui viimased osalejad katkestavad koos või viimane osaleja ei läbi üksinda viimast ringi reeglite kohaselt, siis võitjat välja ei kuulutata. Välja ei jagata teist ja kolmandat kohta ja arvestust ei peeta eraldi vanuse, vaimse võimekuse, seksuaalse orientatsiooni, muusikamaitse ega muu taolisse arvestuses. Kõik osalejad saavad diplomi, vähemalt 7 ringi (46,9km) läbinud saavad spetsiaalse nö katkestaja medali.

8. Stardialas asub joogi- ja toitlustuspunkt, kus kogu sündmuse toimumise vältel pakutakse spordijooki, vett, koolat, mineraalvett, teed, kohvi, banaani, rosinaid, pähkleid, kartulikrõpse, šokolaadi, leiba, soola, arbuusi. Sooja toitu pakutakse 7 tunni möödumisel stardist, alates kella 15:00-st. Rajal on lisaks üks mehitamata joogipunkt, kus saab oma kaasasolevasse joogitopsi valada vett või spordijooki.

9. Stardimaterjale jagatakse võistluskeskuses reedel 14.08.2020 kell 17:00-20:00 ja võistluspäeva hommikul 6:00-7:45.

10. Ajavõtt toimub kiibiga mis on kinnitatud võistlusnumbri siseküljele. Stardi- ja finišivärvava läbimisel peab number olema kaamerale nähtavalt keha esiküljel.

11. Osavõtutasud:
– 2.01.2020 kuni 30.04.2020 – 54€
– 1.05.2020 kuni 31.07.2020 – 66€
– 1.08.2020 kuni 15.08.2020 – 82€

12. Lisaks tavapärasele registeerimisele pakume võimalust osta osalemiseks erinevaid hotellipakette. Pakettide detailid ja hinnad on kirjas Hotellipakettide lisas

13. HMU maksimaalne osalejate arv on 140 (ükssada nelikümmend)!

14. Osalejad saavad peale võistluse lõpetamist ennast pesta Keila Tervisekeskuses, mis on avatud L-P 10-19. Tervisekeskusesse pääseb pesema talongiga, mille saab iga HMU osaleja koos stardimaterjalidega. 

Muud olulised reeglid:

– peale startimist ei ole lubatud minna tagasi stardialasse
– igasugune kõrvaline abi väljaspool stardiala on keelatud, sealhulgas ka osaleja saatmine joostes või jalgrattaga
– pimedal ajal on pealambi kasutamine kohustuslik
– HMU toimub vastavalt käesolevale juhendile
–  käesolevas juhendis käsitlemata küsimused ja probleemid lahendab kohtunike kogu koos  korraldajatega
– iga osaleja osaleb võistlusel omal riisikol
– käesoleva juhendi mittetundmine ei vabasta osalejat sellega kaasnevatest kohustustest
– osalejate ja toetajate autode parkimine toimub stardiala kõrval parklas, stardialas on võimalik puhkamise eesmärgil püstitada osalejate telke
– korraldajal on õigus vääramatu jõu või loodusstiihhia korral võistlus katkestada või ära jätta
–  palume kõigil osalejatel mitte risustada rada prahiga ning suhtuda ümbritsevasse loodusesse lugupidamisega
– osaleja, allkirjastades stardiprotokolli, kohustub täitma kõiki juhendis loetletud punkte
– osavõtust loobumisel stardimaksu ei tagastata ega kanta seda üle muudele võistlustele. Juhul kui osaleja loobub startimisest tervislikel põhjustel, siis kuni 9.08.2020 on arstitõendi esitamisel võimalik 50% registreerumistasust üle kanda järgmise aasta HMU osalustasuks
– osalust on võimalik üle anda teisele osalejale. Ümberregistreerimine toimub kuni 9.08.2020 ja maksab 10€. Ümberregistreerimiseks peab osalusest loobuja teatama sellest e-maili teel aadressile info@haanjamatkad.ee, teatades e-kirjas ka uue osaleja nime ja kontaktandmed.

Registreerimine toimub https://trailrun.ee/ lehel. NB! Kui soovid registreerimise eest tasumiseks arvet, siis anna sellest veel enne vormi täitmist teada e-kirja teel aadressile info@haanjamatkad.ee, lisades kirjas info arve saaja kohta (juriidilise isiku puhul firma rekvisiidid)! Tagasiulatuvalt (peale osalustasu tasumist) korraldaja arvet ei väljasta!

Registreerimisankeeti on osalejal võimalik kirja panna 1 soovilaul (soovitavalt raskem rock vms.). Nende muusikapalade alusel koostatakse stardilaulude playlist mida hakatakse ette mängima registreerumisjärjekorras.

NB! Enne starti ja peale finišeerumist soovime kõikidest osalejatest teha fotod koos sündmuse rekvisiitidega, hiljem  saadetakse tehtud pildid igale osalejale registreerumisankeedis olnud osaleja e-mailile.

HMU korraldajad:
Olle Rõuk, tel 514 8553, e-post Olle.Rouk@heidelberg.com
Trailrun.ee, Ivar Tupp, tel 511 4179, e-post info@haanjamatkad.ee

International Trailrunning Association